1883 to 1885, probably 1884 -1886 probably 1884 -1887 probably 1884 -1888 probably 1884 21.5.230 1884 aofa vol26 1884 Bloch 466

photographer E-Yaji.

Zhou Leyuan  Large picture | Small picture
: 1884 -1888 probably 
1884 1888 probably but date unknown Sotheby's Hong Kong 11 1973 (415)1883 to 1885, probably 1884 -1886 probably 1884 -1887 probably 1884 -1888 probably 1884 21.5.230 1884 aofa vol26 1884 Bloch 466

 

Hugh Moss | Contact Us